Rreth Nesh

Duke ndihmuar familjet shqiptare të kursejnë që prej 11 vitesh.

“AlbMarket” përfaqëson një histori suksesi zanafilla e të cilit daton që në vitin 2010 dhe sot operon në treg si një nga rrjetet e supermarketeve më të suksesshëm në Shqipëri. Përgjatë viteve të fundit “AlbMarket” ka arritur të sjellë risi dhe të veprojë në treg me efikasitet duke i ofruar konsumatorit një gamë të gjerë asortimenti ushqimor dhe industrial.
Bashkëpunimi me brandet më të njohura e cilësore ndërkombëtare dhe lokale si dhe vizioni për të sjellë gjithmonë inovacion ka bërë realitet vendosjen e një standarti të lartë shërbimi dhe tregtimi të produkteve ushqimore, kozmetike, industriale etj.

“AlbMarket” si një ndër kompanitë më prestigjoze dhe gjithmonë me tendenca zgjerimi është një aktor i rëndësishëm në hapjen e vendeve të reja të punës. Përshtatja me tregun global në implementimin e teknologjisë më të avancuar financiare i ka krijuar stafit në nivel operacional, menaxherial dhe ekzekutiv një lehtësi në analizimin dhe krijimin e politikave të reja zhvilluese të rrjetit.
“AlbMarket” beson fort në investimin për rritjen profesionale të stafit dhe rekrutimin e brendshëm duke vepruar si faktor motivues për të gjithë pjesëtarët e tij të cilët kërkojnë të ngrihen në karrierë brenda kësaj familjeje.
Duke u nisur nga filozofia e “AlbMarket” për të qenë sa më pranë konsumatorit dhe nën sloganin “Gjithcka për Ju!” një ndër objektivat kryesore është zgjerimi i mëtejshëm i rrjetit si brenda kufijve, po ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Vlera e shtuar që sjell dhe vizioni për të servirur risi janë elementet që garantojnë një model suksesi i cili përkthehet në feedback pozitiv nga konsumatori i gjerë dhe që e bën rrjetin “AlbMarket” unik në treg.

WhatsApp chat